Motivatie

Programmeertalen

Een computer doet niets zolang wij de computer geen instructies geven (in de vorm van programma’s).  Alleen dit korte zinnetje laat al zien dat programmeertalen van wezenlijk belang zijn. Wij weten tot nu toe nog weinig van programmeertalen eigenlijk weten wij alleen dat programmeertalen daadwerkelijk zeer belangrijk zijn. Dit is dan ook de reden dat wij ons hier graag in willen verdiepen zodat wij meer van dit onderwerp te weten komen. De reden dat wij ook graag programmeertalen als sub thema willen hebben is omdat wij maar een korte periode informatica hebben. In deze korte periode willen wij namelijk zoveel mogelijk de globale lijnen leren kennen. Wat wij net al vertelden is dat wij veel van programmeertalen te horen hebben gekregen daarom zijn wij erg nieuwsgierig naar meer informatie. En wij zeggen maar zo als programmeertalen niet zo’n groot belang hadden in deze samenleving dan hadden wij er zeker niet zoveel van gehoord.

Van probleem naar programma

Dit thema gaat over het maken van een programma wat een zeer belangrijk punt is, dit punt is op veel fronten belangrijk het is namelijk niet alleen in de informatica belangrijk. Als je een programma gaat opstellen dan voorzie je vaak problemen. Aan de ene kant interesseert ons dit hoofdstuk, aangezien je veel in dit hoofdstuk kunt leren en wij weten nog niet erg veel van dit thema. Er komen bijvoorbeeld termen naar voren als algoritme waar wij nog nooit van gehoord hebben. Maar ondanks dit spreekt dit thema ons niet heel erg aan.

Relationele databases en SQL

SQL staat voor “Structured Query Language”. SQL is een effectieve, maar lastige taal om te communiceren met een database. Dit communiceren gebeurt door middel van query’s (vraagstukken). De database reageert op de vraagstukken en voert de opdracht uit die gegeven is. Dit kan het selecteren, toevoegen, wijigen of verwijderen van gegevens, tabellen, databases of iets anders zijn. Zo kan de eindgebruiker dus communiceren met de database. Doordat SQL zo’n lastige taal is, word er meestal niet rechtstreeks met SQL gewerkt. Vaak werk je met een programma, dat gebruiksvriendelijker is om gegevens uit databases te halen. Je geeft dan in het programma aan wat er moet gebeuren, dat programma vertaalt het dan in SQL naar de database en jij krijgt je gegevens zo binnen.

SQL is ontworpen door IBM. In die tijd was het lastig gegevens uit databases te halen. SQL is nog steeds lastig, maar makkelijker dan de verschillende methoden die vroeger werden gebruikt. Moderne database systemen zijn op SQL gebaseerd, zoals Microsoft SQL server en MySQL.

Er zijn verschillende varianten op SQL ontwikkeld, zoals NoSQL. NoSQL kan dingen die de oorspronkelijke SQL niet kan. Er zijn verschillende NoSQL tools, zoals Cassandra. Zowat alle NoSQL tools zijn opensource, net zoals Linux. Je mag alles zelf naar eigen wensen aanpassen.

Dit spreekt ons niet zeer erg aan. Daarom willen wij dit onderwerp het liefste niet als suboderwerp.

Conclusie

Wij willen dus graag  het subthema programmeertalen hebben. Aangezien wij erg geïnterresseerd zijn naar wat het exact inhoud.

Advertenties