Thema Ordenen van gegevens

Beoordelingsblad

Groepsleden: Ruben, Tim, Steven en Sharona

Klas: V4

Thema: Ordenen van gegevens

Subthema: Het belang van informatica

Presentatievorm: Powerpoint presentatie/ Prezi presentatie

Titel artikel: Vergroot de slagkracht van uw organisatie

Tijdschrift, nummer, jaargang: FINANCE & CONTROL Strategische informatie voor financieel management, Nummer 4, Augustug 2009

 Nut van informatie

Informatie is nu erg belangrijk. In het huishouden zodat je weet watvoor boodschappen je allemaal moet doen. Op school zodat je weet of iemand wel geschikt is voor het niveau waarop je zit. Maar ook in een organisatie zodat je ziet wat je fout hebt gedaan. Als je dit namelijk verbeterd dan is de kans op een hogere omzet groot.

Als je van tevoren goed ingelicht bent over het pensioenrisico dan zijn je verwachtingen minder hoog. Nu verwachten namelijk veel mensen dat ze bakken met geld krijgen als ze klaar zijn met werken. Maar als je van tevoren ingelicht bent dan begin je misschien al met sparen zodat je je pensioen niet zo hard nodig hebt. Het kost de overheid namelijk veel geld als mensen in de financiële problemen zitten vandaar dat het slim is om te zorgen dta mensen sowieso al genoeg geld hebben.

http://www.mab-online.nl/pdf/498/MAB6_Laning.pdf

PGO-Leidraad Informatica

1. Onduidelijke termen en begrippen

Slagkracht = Structuur en organisatie.

Datamodel =  Hierin staat beschreven hoe de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn.

2. Defineer het probleem

Ze leggen uit hoe je je organisatie meer structuur kunt bieden zodat je kosten lager worden en je zo automatisch meer winst krijgt. Ook legt het artikel uit hoe je wijs wordt uit de overvloed van informatie.

3. Analyseer het probleem

Hieronder zie je hoe je de slagkracht van je organisatie kunt vergroten.

 1. Vooruit kijken boven op achteruitkijken
 2. Het ontwikkelen van een externe focus bovenop een interne focus
 3. Van voldoen aan regelgeving naar luisteren naar belanghebbenden
 4. Van losstaand naar geïntegreerd
 5. Financials en non-financials
 6. Van verantwoording naar actiegericht sturen
 7. Van spreadsheet naar web-based
 8. Van statisch naar dynamisch

Informatie ontsluiten en verrijken

De meeste organisaties hebben geen gebrek aan gegevens. De informatie moet alleen overzichtelijk worden gemaakt.

4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem

Hieronder ziet u de ideeën netjes geordend:

 1. Vooruit kijken boven op achteruitkijken
 2. Het ontwikkelen van een externe focus bovenop een interne focus
 3. Van voldoen aan regelgeving naar luisteren naar belanghebbenden
 4. Van losstaand naar geïntegreerd
 5. Financials en non-financials
 6. Van verantwoording naar actiegericht sturen
 7. Van spreadsheet naar web-based
 8. Van statisch naar dynamisch

5. Formuleer leerdoelen

 1. Hoe zorg je er in de praktijk voor dat de structuur van jouw organisatie wordt verhoogt?
 2. Hoe krijg je andere mensen zover om ervoor te zorgen dat er aan de organisatie structuur wordt toegepast?
 3. Hoe kun je erachter komen welk software programma jouw organisatie nodig heeft?

6. Beantwoord je leerdoelen

 1. Je kunt er in de praktijk voor zorgen dat de structuur in jouw organisatie wordt verhoogt door een toezichthouder aan te stellen. De toezichthouder controleert dan of iedereen zich aan de afspraken houdt en als er dingen onduidelijk zijn dan kan iedere werknemer naar de toezichthouder stappen om hulp te vragen.
 2. Je moet de werknemers in laten zien dat ze van wezelijk belang zijn in de organisatie zodat ze zich gewaardeerd voelen. Als de werknemers weten dat de organisatie alleen maar in zijn loop blijft door het steentje dat jij bijdraagt dan willen ze zeker meewerken.
 3. Er moet een programma opgesteld worden waarin allemaal vragen gesteld worden over de organisatie.  Watvoor organisatie het is, wat de organisatie wilt etc. Aan het einde van deze vragenlijst selecteerd het systeem dan het software programma dat het beste bij jouw organisatie past.

7. Schrijf een korte samenvatting van de ‘oplossing’ van dit probleem

 Je moet een toezicthouder aanwijzen die erop toeziet dat iedereen zich aan de regels houd. Zo kan de organisatie een gestructureerde organisatie worden. Je moet de werknemers laten inzien dat ze van wezelijk belang zijn, zo willen ze graag meewerken. Maar dit alles kan alleen pas als je door middel van een goed systeemde perfecte software hebt uitgekozen.

Charles Babbage

Ik vertelde net dat een goede software van wezelijk belang is. Maar zonder hardware heb je ook niets aan software. Deze hardware hebben wij te danken aan Charles Babbage. Charles Babbage is namelijk de ontwerper van de eerste geautomatiseerde, programmeerbare, mechanische rekenmachine en dit is de voorloper van de electronische computer.

Overzichtsartikel

De slagkracht van je organisatie verhogen legt uit hoe je de omzet van je organisatie kunt verhogen. Hiermee samen werken de prestaties van je organisatie. Het verhogen van de prestaties van je organisatie legt uit hoe je zo min mogelijk kosten maakt.

Er is een groot verschil tussen gegevens en informatie. Gegevens zijn namelijk feiten of gebeurtenissen die vaak op een afgesproken wijze zijn vastgelegd zodat er een uniforme wijze van verwerking mogelijk is. Ook wel gezegd gegevens vormen de grondstof van informatie.

Hieronder zie je een aantal manieren om de slagkracht van je organisatie te verhogen en om de prestaties van je organisatie te verhogen:

 1. Vooruit kijken boven op achteruit kijken
 2. Het ontwikkelen van een externe focus bovenop een interne focus
 3. Van voldoen aan regelgeving naar luisteren naar belanghebbenden
 4. Van losstaand naar geïntegreerd
 5. Financials en non-financials
 6. Van verantwoording naar actiegericht sturen
 7. Van spreadsheet naar web-based
 8. Van statisch naar dynamisch

In een organisatie is echt geen tekort aan gegevens. Ook krijg je veel informatie in een organisatie. Van deze informatie leer je erg veel. Als je namelijk weet wat je gedaan hebt dan kun je van je fouten leren en de dingen die je goed doet kun  je zo blijven doen of je kunt kijken of je het nog beter kunt doen. Als een organisatie namelijk niet verbeterd wordt dan zullen de kosten niet dalen en zo zal de omzet niet stijgen. Daarom zeggen wij hierboven ook dat je vooruit kunt kijken door eerst achteruit te kijken.

Vaak heb je zo’n overvloed aan informatie dat het goed is om deze informatie goed te ordenen. Het is handig om deze informatie te ordenen in een software programma. Maar niet iedere organisatie kan hetzelfde softwareprogramma gebruiken vandaar dat je een systeem moet ontwerpen om ervoor te zorgen dat iedere organisatie het geschikte software programma toegewezen krijgt.

 Zoals jullie horen is een goed software programma van essentiel belang. Maar zonder hardware is er ook geen software. Deze hardware hebben wij te danken aan Charles Babbage. Charles Babbage is namelijk de ontwerper van de eerste geautomatiseerde, programmeerbare, mechanische rekenmachine en dit is dus de voorloper van de elektronische computer.

In organisaties vinden bedrijfsactiviteiten plaats. Deze bedrijfsactiviteiten zijn op te delen in de primaire processen en de secundaire processen. De primaire processen werken samen met de secundaire processen.

Een belangrijk aspect van een bedrijf is namelijk dat er gezamelijke doelen worden nagestreefd en dat deze doelen de activiteitren sturen. Binnen een bedrijf zijn er kernactiviteiten en activiteiten die deze kernactiviteiten ondersteunen. De kernactiviteiten zijn de hoofdactiviteiten van het bedrijf; we noemen dat de primaire processen. Deze processen hebben te maken met het product of de diensten die het bedrijf levert en ze zijn van levensbelang voor het bedrijf. Aan de primaire processen ontleent de onderneming zijn bestaansrecht.. De ondersteunende activiteiten worden de secundaire processen genoemd.

Onder de primaire processen in een bedrijf kunnen vallen:

 • Inkoop
 • Productie
 • Verkoop
 • Logistiek (opslag en distributie)

Ook onderzoek en ontwikkeling worden wel hiertoe gerekend.

Afdelingen die zich met deze activiteiten bezighouden, vind je bij bedrijven die zelf hun producten ontwerpen. Denk aan concerns als Philips en General Motors.

Onder secundaire processen vallen onder andere:

 • Personeelszaken
 • Salarisadministratie
 • Kantine
 • Postkamer

 Binnen elk bedrijf speelt informatie ene essentiële rol. Informatie is onmisbaar om bestaande processen of activiteiten goed te laten verlopen of te verbeteren. Zonder informatie over de processen is het onmogelijk om een verantwoorde keuze te maken of beslissingen te nemen. Heldere besluitvorming, het op elkaar afstemmen van beslissingen en het beheersen en verbeteren van de verschillende bedrijfsprocessen is alleen maar mogelijk als er tijdig overzichtelijke en betrouwbare informatie ter beschikking komt.

Het afstemmen en bundelen van informaite is voor organisaties van groot belang. Dat wil echter niet zeggen dat dit in elk bedrijf op de juiste manier gebeurt. Zo komt het voor dat de verkoopadministratie niet gekoppeld is aan de salarisadministratie, terwijl zo’n koppeling handig kan zijn als verkoopmedewerkers werken op basis van provisie. Aan de hand van de verkoopcijfers wordt dan automatisch het provisiebedrag berekend.

 Het is gebruikelijk om in organisaties en bedrijven onderscheid te maken tussen informatieverzorging en informatievoorziening:

Informatieverzorging kun je beschouwen als het proces om informatie te leveren aan de organisatie om de primaire bedrijfsprocessen te ondersteunen, en informatievoorziening als het totaal van de middelen waarmee dit plaatsvindt. De informatievoorziening wordt ook wel informatie-infrastructuur genoemd.

De informatieverzorging omvat:

 •  Het verzamelen en vastleggen van gegevens
 •  Het verwerken van de gevens tot informatie
 • Het verstrekken van informatie
 • Het opslaan van (relevante) gegevens die voor langere tijd bewaard moeten worden.

Samenvatting

Prestaties kun je verbeteren door voortuit te kijken maar dan wel eerst achteruit te hebben gekeken. Zo verhoog je de omzet ook. Maar dit kan alleen dmv informatie. Deze informatie moet goed geordend zijn en dit kan mbv een goed software programma.

Deze software heb je te danken aan Charles Babbage omdat je zonder hardware geen software hebt en hij is de ontwerper van de eerste geautomatiseerde, programmeerbare, mechanische rekenmachine wat de voorloper is van de elektronische computer.

Wel moet je werknemers laten inzien dat ze van essentiel belang zijn in de organisatie anders zullen ze waarschijnlijk niet meewerken en dan zal alles negatieve gevolgen hebben. Maar dit wist je ook niet als je nooit informatie gekregen had dus ook hieruit blijkt dat informatie erg belangrijk is.

Stappenplan

Wij zijn begonnen met het boekje door te nemen. Eerst hebben wij dat ieder voor zich gedaan. Hierna zijn wij met zijn allen bij elkaar gekomen, in deze bespreking hebben wij samen besproken wat er allemaal in het boekje stond. Hier hebben wij weer een korte samenvatting van gemaakt. Ook hebben wij genoteerd wat ons aansprak aan deze onderwerpen en welke dingen wij ons afvroegen.

Bij deze bepreking hebben wij ook allemaal een suggestie gedaan voor het subthema wat ons het meeste aansprak. Wij hebben voor het subthema het belang van informatica gekozen. Wij hebben ook besproken waarom wij dit zo’n interresant thema vonden.

Hierna zijn wij alles netjes gaan uitwerken. Een bespreking later hebben wij allemaal onze goede eigenschappen opgenoemd. En welke waarde jij in het groepje hebt en dus ook waarom jij een onmisbaar persoon bent in het groepje.

Wij hebben veel face-to-face gesproken aangezien dit erg gemakkelijk gaat. Ook hebben wij veel contact gehad op digitaal vlak. Ook dit was een erg prettige manier van werken.

Taakverdeling

Sharona

Sharona is erg creatief en met presenteren heeft Sharona duidelijk weinig moeite. Sharona zal zich dan ook vooral inzetten op creatief vlak. Bij een presentaie zal Sharona daar ook meer aandacht aan besteden. Ook vind Sharona het leuk op de leiding te nemen, Sharona zal er dan ook voor zorgen dat alles op rolletjes loopt.

Sharona maakt vaak de planning. Ook zet ze alles uiteindelijk netjes op de wordpress.

Ruben

Ruben is de programeur van ons groepje. Hij is erg goed in programmeren en hij is erg handig met computers (programmeren ib VB.net / HTML).

Ruben zoekt altijd de informatie, de bronnen etc.

Steven
Steven is handig met de computer. Steven is daarnaast een harde werker. Dus hij werkt door totdat alles zo goed mogelijk af is. Voor Steven is het tenslotte ook geen probleem om leiding te geven. Of om naar een leider te luisteren.

Steven helpt Sharona met het maken van een planning en hij zoekt informatie.

Wij (Sharona, Ruben, Tim en Steven) denken dat ons groepje een goede combinatie is. Omdat we allemaal doorzetters zijn en verschillende kwaliteiten hebben.

Tim

Ik ben een erg harde werker en wil alles graag optijd afhebben. Ik hoef geen leiding te geven dit laat ik liever aan iemand anders over. Ik ben erg handig met computers. Ook kan ik wat op het creatieve gebied en op het promeurs gebeid. Doordat ik over meerdere dignen beschik die niet allemaal heel erg goed zijn. Is meestal niet alles goed uitgewerkt. Maar omdat we dit in groepsverband moeten doen kunnen andere mij aanvullen. Ik kan dan een begin geven en dan kunnen andere het afwerken.

Tim zoekt ook informatie en bronnen.

Problemen

Gedurende ons proces bevonden zich qua samenwerking helemaal geen problemen. De communicatie was namelijk super en kon niet beter dit is ook de danken aan het goede internetverkeer.

Er waren dus ook geen problemen die opgelost moesten worden aangezien alles vlekkenloos verliep.

Advertenties