PGO – Informatica

Naam van de groep:Informatica12345
Leden van de groep:Tim Helwegen, Steven Marx, Sharona Boonman en Ruben Eijkelenberg

Artikel (titel): ‘Over de zin en onzin van sociale media’

Bron: Psychologie magazine, Januari 2012, Pagina 11 en 12, Mediapsycholoog Coster

1.Verhelder onduidelijke termen en begrippen

kiekjes = niet professionele foto
antropoloog = onderzoeker van de mens
ambiant awareness =  een term die gebruikt wordt door sociale wetenschappers om een nieuwe vorm van perifere maatschappelijk bewustzijn te beschrijven
narcistische = persoonlijkheid die gekenmerkt wordt door een voortdurend patroon van grootheidsgevoelens, fantasieën over succes en macht, gebrekkig vermogen zich in anderen in te leven, misbruik maken van anderen, overdreven aandachtvragen en overgevoeligheid voor het oordeel van anderen

2. Definieer het centrale probleem/ vraag van het artikel

De centrale vraag is of social-media wel zin heeft in het echte leven. Want een gemiddelde facebooker/twitteraar met ongeveer 180 vrienden heeft maar 5 goeie vrienden.

3. Analyseer het artikel / de rode draad

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar van alles en nog wat. Er is een onderzoek gedaan naar hoeveel goeie vrienden een gemiddeld persoon heeft. Er is onderzoek gedaan naar wanneer een persoon nu ‘echt’ is. Er is onderzoek gedaan naar wie vooral op facebook en twitter zit. Deze onderzoeken zijn allemaal verwerkt tot een artikel. Zo krijg je eigenlijk een heel erg groot rapport van allemaal onderzoekjes samen die over het zelfde onderwerp gaan.

4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem

Moeilijk verkrijgbaar maken van een apparaat met internet zodat mensen meer in het leven staan en en niet in het internetleven.

5. Formuleer leerdoelen

1. Heeft social media ook voordelen?
2. Is het verstandig om op een afspraak/bijeenkomst bezig te zijn met je social media?3. Wanneer mag er iets gezegt worden over een overmatig gebruik?

6. Beantwoord je leerdoelen

1. Ja, namelijk dat je op de hoogte bent over iemand zijn privé leven als er iets belangrijks is gebeurt dan kun je je daar al op voorbereiden. Bijvoorbeeld bij begrafenis kun je je reactie op die persoon al aanpassen.
2. Nee, hierdoor ben je afgeleid van je zaken. Doordat je hiermee bezig bent denk je nog even snel dit tweeten en wacht nog even want Pietje heeft zijn status geüpdatet. Zo blijf je niet geconcentreerd op waar je mee bezig bent en dat is niet erg verstandig en zeer irriterend voor de omringende personen.
3. Zodra hij/zij geen contact met je heeft terwijl je op afspraak naar hem of haar bent gegaan of hij/zij naar jou. Zo heeft het eigenlijk geen nut om naar elkaar toe te gaan omdat deze personen allen maar op facebook en twitter bezig zijn.

7. Schrijf een korte samenvatting van de “oplossing” van dit probleem

Dit probleem zou opgelost kunnen worden door leerlingen al op jonge leeftijd voorlichting te geven over social media. Social media is immers wel een verrijking van het leven alleen moet je weten waar je het over hebt. Plaats dus geen ongepaste zaken of facebook. Als je frustraties hebt dan ben je al snel geneigd deze op facebook te plaatsen maar dit moet dus de jeugd duidelijk gemaakt worden.

Vaak wordt deze optie als zeer prijzig gezien. Inderdaad is deze optie duurder dan gewoon even alle social media de wereld uit helpen. Maar dit ‘gewoon even’ is echt niet mogelijk. Het voordeel van voorlichting aan de jongeren geven is dat jongeren immers de toekomst zijn. Ook kunnen deze jongeren hun ouders bewust maken van het gebruik van social media en de kinderen van de jeugd van tegenwoordig wordt dan opgevoed met ouders die weten waar ze over praten. Dit betekend dus dat er nu maar één generatie bekostigd moet worden en wetende wat alle voordelen zijn is dit zeker een goede optie.

Advertenties